หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

UNESCO ขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ข่าวและเหตุการณ์
100 views

องค์การยูเนสโกกำหนดให้การเต้นรุมบาของคิวบาและเบียร์เบลเยียม เป็น “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด