หมวด

เฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวและเหตุการณ์
4.8K views

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด