หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร

ข่าวและเหตุการณ์
220 views

หนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คือพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนิน แปลงนาสาธิต ณ บึงไผ่แขก จังหวัดสุพรรณบุรี ใน ปี 2529 ซึ่งสร้างความปีติยินดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด