หมวด

ชื่นชมครูวัยเกษียณ เปิดสอนฟรี ทำดีเพื่อ "ในหลวง ร.9"

ข่าวและเหตุการณ์
248 views

ที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา คุณครูซึ่งเกษียณอายุราชการ 2ท่าน ได้เปิดสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในชีวิตประจำวัน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด