หมวด

โรงเรียนปรัชญาขงจื๊อในจีน

ข่าวและเหตุการณ์
84 views

บรรดาผู้ปกครองในจีน เริ่มส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนด้วยปรัชญาแบบขงจื๊อมากขึ้น แม้จะถูกมองว่ามีการสอนที่ล้าหลังโรงเรียนทั่วไปอยู่มาก

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด