หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าแต่งตั้ง พลเอกเปรม

ข่าวและเหตุการณ์
123 views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด