หมวด

พัฒนายีสต์เพื่อผลิตเบียร์คุณภาพดี

ข่าวและเหตุการณ์
82 views

นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้เทคโนโลยีด้านพันธุกรรมที่ทันสมัย ในการเพาะพันธุ์ยีสต์ เพื่อให้ได้เบียร์ที่สมบูรณ์แบบ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด