หมวด

ผู้โดยสารพูดเล่น “มีระเบิด” ทำเที่ยวบินหาดใหญ่-ดอนเมืองวุ่น

ข่าวและเหตุการณ์
148 views

เกิดเหตุระทึก บนเครื่องบินของสายการบินไทยไลน์ออนแอร์ เมื่อมีผู้โดยสาร พูดเล่นว่า "เครื่องจะระเบิด" ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้โดยสารกว่า 160 คน ลงจากเครื่อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด