หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย

ข่าวและเหตุการณ์
299 views

พื้นที่ภาคใต้ยังประสบปัญหาน้ำท่วมรางรถไฟ ในเส้นทาง ตั้งแต่สถานีโคกคราม ไปจนถึงสถานีนครศรีธรรมราช และตั้งแต่สถานีปากคลอง ถึงสถานีพัทลุง ส่งผลให้ต้องปิดการเดินรถตั้งแต่สถานีทุ่งสง และขนถ่ายผู้โดยสารขึ้นรถไปยังสถานีปลายทาง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด