หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย

ข่าวและเหตุการณ์
96 views

สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดภาคใต้ ยังคงสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับน้ำบางจุดสูงกว่า 2 เมตร

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด