หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเศษ MH370 แถบแอฟริกาตะวันออก

ข่าวและเหตุการณ์
61 views

ญาติผู้โดยสารเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ขอให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งแอฟริตะวันออกช่วยกันค้นหาเศษชิ้นส่วนจากเครื่องบิน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด