หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

พัทลุงบางพื้นที่น้ำลด แต่พื้นที่การเกษตรยังวิกฤต

ข่าวและเหตุการณ์
85 views

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุง บางพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้ว ขณะที่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่น้ำยังคงท่วมขัง ผลผลิต และสัตว์เลี้ยงเสียหายเป็นจำนวนมาก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด