หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เร่งสูบน้ำ​เพื่อระบายน้ำพื้นที่​เกษตร จ.นครศรีฯ

ข่าวและเหตุการณ์
82 views

กรมชลประทานเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ซึ่งกินพื้นที่รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียรใหญ่ /อำเภอหัวไทร //อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด