หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

“หญ้าฝรั่น” แหล่งรายได้ใหม่ของชาวอัฟกัน

ข่าวและเหตุการณ์
131 views

เกษตรกรในอัฟกานิสถานเริ่มหันมาปลูกหญ้าฝรั่นมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้น ยังทำให้ชาวอัฟกันปลูกฝิ่นลดลง และช่วยทำให้ผู้หญิงมีงานทำมากขึ้น

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด