หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนเสียชีวิตจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

ข่าวและเหตุการณ์
57 views

ที่จังหวัดชัยภูมิมีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง คนแรกของปี

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด