หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

อยุธยาเร่งจัดระเบียบร้านค้าติดโบราณสถาน

ข่าวและเหตุการณ์
99 views

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าที่อยู่รอบๆบึงพระรามและใกล้กับโบราณสถานพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด