หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

40 ชนเผ่ากราบพระบรมศพ

ข่าวและเหตุการณ์
98 views

กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจาก 40 ชนเผ่า กว่า 4 พันคน มารวมตัวกันยังบริเวณสวนสราญรมย์ โดยมีตัวแทนจาก 10 ชนเผ่า

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด