หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ลมหายใจชาวนา

ข่าวและเหตุการณ์
99 views

สารพัดปัญหาข้าว มีความพยายามหาทางแก้ไขมาแล้วหลายวิธี แต่ก็เหมือนกับการแก้ไขที่ปลายเหตุ ชาวนายังคงอยู่ในวังวนหนี้ วันนี้ เราจะร่วมกันชำแหละต้นทุนปลูกข้าวว่ามีอะไรบ้าง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด