หมวด

40 ชนเผ่า เข้าสักการะพระบรมศพ

ข่าวและเหตุการณ์
96 views

กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองกว่า 40 ชนเผ่า ทั่วประเทศ เข้าสักการะพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมประกอบพิธีกรรมไฟและเป่าแคนส่งเสด็จฯ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด