หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสาเหตุไฟไหม้โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม

ข่าวและเหตุการณ์
94 views

จากเหตุเพลิงไหม้อาคารเก็บของ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซค์เคิล เซนเตอร์ จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงงานกำจัดขยะกากอุตสาหกรรม

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด