หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ช็อปช่วยชาติวันแรกคึกคัก

ข่าวและเหตุการณ์
100 views

วันแรกของโครงการช็อปช่วยชาติ มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ทั้งยังสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการ ห้างร้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด