หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

โครงการสัมมนาผู้นําทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจําปี 2559

ข่าวและเหตุการณ์
93 views

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “โครงการสัมมนาผู้นําทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจําปี 2559" ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด