หมวด

ประกาศขายทั้งหมู่บ้าน หลังโครงการไม่รับผิดชอบบ้านร้าว

ข่าวและเหตุการณ์
37K views

ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ในตัวเมืองราชบุรี ติดประกาศขายบ้านทิ้งยกหมู่บ้าน ทั้งที่เพิ่งอยู่มาได้ไม่ถึง 2 ปี หลังพบว่าบ้านมีรอยร้าว

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด