หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

จำลองปอดวิเคราะห์การรักษาโรค

ข่าวและเหตุการณ์
109 views

นักวิทยาศาสตร์จากสาธารณรัฐเช็ก พัฒนาแบบจำลองปอด เพื่อช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหอบหืด

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด