หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

อนาคตที่ไม่แน่นอนของนักล่าเห็ดทรัฟเฟิล

ข่าวและเหตุการณ์
166 views

ตอนนี้คือฤดูกาลของการเก็บเห็ดทรัฟเฟิลทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี เห็ดทรัฟเฟิลขาว หรือ ที่เรียกกันว่าทองคำขาว ซึ่งเป็นอาหารราคาแพง กลายเป็นสิ่งที่เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกองุ่น

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด