หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมต้นคริสต์มาสเดนมาร์กเผชิญการแข่งขันรุนแรง

ข่าวและเหตุการณ์
154 views

ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการค้าปลีกเท่านั้น ที่กำลังคึกคักอย่างมากในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปี แต่อุตสาหกรรมการปลูกต้นคริสต์มาสของเดนเมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในยุโรป ก็กำลังคึกคักเช่นเดียวกัน แต่ถึงกระนั้น เดนมาร์กก็ต้องเผชิญการแข่งขันจากประเทศต่างๆ ที่เคยเป็นตลาดนำเข้าสำคัญ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด