หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เตรียมจัดรูปแบบสักการะพระบรมศพใหม่

ข่าวและเหตุการณ์
22K views

ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ ขอให้ประชาชนรอฟังประกาศจากสำนักพระราชวัง กรณีการเข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ เพราะอาจต้องจัดรูปแบบการเข้าสักการะ คู่ขนานไปกับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด