หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ติดป้ายของกลางคดีอาญา รอบกำแพงวัดธรรมกาย

ข่าวและเหตุการณ์
437 views

ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากวัดพระธรรมกาย ชี้แจง กรณีการก่อสร้างอาคารต่างๆ ว่า ถูกต้องตามกฏหมาย และให้ความร่วมมือการตรวจสอบ / ขณะที่ เทศบาลเมืองท่าโขง จังหวัดปทุมธานี ปิดประกาศที่กำแพงวัดพระธรรมกาย ว่า ทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด