หมวด

ระดับน้ำท่วม จ. สุราษฎร์ธานี ลดลงต่อเนื่อง

ข่าวและเหตุการณ์
90 views

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลายพื้นที่ ระดับน้ำลดลง / ยกเว้นที่ราบลุ่มในอำเภอพุนพิน ที่ยังมีน้ำท่วมขัง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด