หมวด

UNSC ผ่านมติส่งเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ซีเรีย

ข่าวและเหตุการณ์
114 views

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรับรองมติส่งเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์การอพยพประชาชนในเมืองอะเลปโปของซีเรีย

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด