หมวด

กรมศิลปากร จัดพิธีบวงสรวงบูรณะราชรถ

ข่าวและเหตุการณ์
75 views

กรมศิลปากร จัดพิธีบวงสรวง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ รวมถึงเครื่องประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด