หมวด

เปิดให้เพื่อนบ้านเก็บผักฟรี ทำความดีถวายในหลวง ร.9

ข่าวและเหตุการณ์
118 views

ไปกันที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีชาวบ้านขอทำดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการปลูกผักสวนครัวหลายสิบชนิด และเปิดให้เพื่อนบ้านมาเก็บฟรี

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด