หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ราคาไข่ไก่ในเกาหลีใต้พุ่งหลังหวัดนกระบาด

ข่าวและเหตุการณ์
71 views

ราคาไข่ในเกาหลีใต้พุ่งขึ้นหลังมีการระบาดของไข้หวัดนกครั้งเลวร้ายสุด ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ต้องกำจัดสัตว์ปีกมากกว่า 1 ใน 5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่ไก่ที่กำลังออกไข่

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด