หมวด

พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาเสนอลดค่าไฟหากชนะเลือกตั้ง

ข่าวและเหตุการณ์
32 views

พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาให้คำมั่นที่จะยกเครื่องภาคพลังงานเพื่อทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง และสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด