หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ก.พ.ร.เปิดรับสมัครโครงการ นปร.รุ่น11

ข่าวและเหตุการณ์
110 views

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.เปิดรับสมัครเข้ารับราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร.รุ่นที่ 11 จำนวนหลายอัตรา

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด