หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คนทั่วโลกร่วมฉลองวันเหมายันที่อังกฤษ

ข่าวและเหตุการณ์
98 views

ผู้คนหลายร้อยคนจากทั่วโลกได้มารวมตัวกันที่อนุสรณ์สถานสโตนเฮนจ์ ในมณฑลวิลต์เชอร์ของอังกฤษ เพื่อเฉลิมฉลอง "วันเห-มา-ยัน" ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางคืนยาวนานที่สุดของปี

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด