หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สงขลาเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม

ข่าวและเหตุการณ์
101 views

สถานการณ์น้ำใน 4 ลุ่มน้ำสำคัญของ จังหวัดสงขลา คือ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองนาทวี ลุ่มน้ำคลองภูมี และลุ่มน้ำคลองมำบัง เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด