หมวด

เบลเยียมเสนอ "การดื่มและการผลิตเบียร์" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ข่าวและเหตุการณ์
7.5K views

เบลเยียมได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกให้ อุตสาหกรรมเบียร์และวัฒนธรรมการดื่มเบียร์ของประเทศ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด