หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แคลิฟอร์เนียตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซมีเทนในปศุสัตว์

ข่าวและเหตุการณ์
108 views

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังรู้สึกไม่พอใจกับข้อบังคับใหม่ของทางการ ในการจัดการกับก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากมูลวัว ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด