หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

พระสันตะปาปาวอนชาวคริสต์นึกถึงเด็กๆ

ข่าวและเหตุการณ์
129 views

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตรัสระหว่างประกอบพิธีมิสซาในวันคริสต์มาสอีฟ ที่มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โดยพระองค์เรียกร้องให้ชาวคริสต์เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส หรือวันประสูติของพระเยซู ด้วยการคิดถึงชะตากรรมของเด็กๆ ที่ต้องการหนีจากระเบิด

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด