หมวด

ชาวคริสต์ทั่วโลกฉลองคริสต์มาสที่เวสต์แบงก์

ข่าวและเหตุการณ์
95 views

คริสตศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลก ต่างเดินทางมายังเมืองเบธเลเฮม ในเขตเวสต์แบงก์ เพื่อเฉลิมฉลองและรับพรในวันคริสต์มาส ที่โบสถ์พระคริสตสมภพ ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซู

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด