หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ปัญหายาเสพติดในเมียนมา

ข่าวและเหตุการณ์
153 views

หน่วยงานด้านการต่อต้านยาเสพติดและอาชญกรรมของสหประชาชาติ เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาโน้มน้าวให้ผู้คนหันไปทำการเกษตรแบบอื่นแทนการปลูกฝิ่น

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด