หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เปิดพิพิธภัณฑ์ดินเป็นแหล่งเรียนรู้

ข่าวและเหตุการณ์
101 views

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดพิพิธภัณฑ์ดิน เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรดิน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด