หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ไม่สรุปแผนเยียวยาลูกค้าทรูวิชั่นส์

ข่าวและเหตุการณ์
125 views

ตัวแทน บริษัท ทรูวิชั่นส์ 3 คน เข้าพบ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อชี้แจงเหตุผล ที่ปิดช่องรายการ จำนวน 6 ช่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยไม่แจ้งผู้บริโภคทราบล่วงหน้า 30 วัน รวมทั้งมาตรการเยียวยาผู้บริโภค

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด