หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คาดนักท่องเที่ยวจีนมาไทยปีนี้ต่ำกว่าเป้า

ข่าวและเหตุการณ์
91 views

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปรับคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยปีนี้ลงเหลือราว 8 ล้าน 9 แสนคน จากที่คาดการณ์ไว้ต้นปีราว 10 ล้านคนหรือลดลงกว่า 1 ล้าน 2 แสนคน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด