หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ครูโหดตีเด็กด้วยไม้พลอง

ข่าวและเหตุการณ์
159 views

The Day News Update 28-12-59

02:00 น้องจั๊มป์เข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจ
07:17 ปัญหาครูใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
10:46 พฤติกรรมใช้ความรุนแรงของครูในต่างประเทศ
12:18  ขอบเขตการทำโทษนักเรียน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด