หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ประชุมรัฐมนตรีประเทศแถบแม่น้ำโขง

ข่าวและเหตุการณ์
74 views

ผู้แทนจากลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนามเข้าร่วมประชุมในกรุงปักกิ่งของจีน เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 5 ของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความปลอดภัยตามแนวแม่น้ำโขง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด