หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แรงงานมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใช้แรงงาน

ข่าวและเหตุการณ์
187 views

กระทรวงแรงงานเตรียมมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใช้แรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด