หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสภาพรถฟรีขับขี่ปลอดภัย

ข่าวและเหตุการณ์
102 views

กระทรวงแรงงานเริ่มต้นให้บริการตรวจสภาพรถฟรี บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ รวม 77 จุด ภายใต้โครงการคลินิกช่าง ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดให้แต่ละจุดมีช่างซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ คอยให้บริการตรวจสภาพรถฟรี 16 รายการ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด