หมวด

คณะละครสัตว์ถวายการแสดงต่อโป๊ปฟรานซิส

ข่าวและเหตุการณ์
155 views

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงทอดพระเนตรการแสดงของคณะละครสัตว์ ที่เดินทางมาถวายการแสดงต่อหน้าพระพักตร์ ระหว่างการเข้าเฝ้าประจำสัปดาห์ที่สำนักวาติกัน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด